Astrologija kao neprevaziđena mapa našeg karaktera, duha i nasleđenih potreba ne prestaje da fascinira. No da li će ono što imamo u horoskopu moći da se realizuje mimo onoga ko smo?
Jer ono smo što živimo, a živimo principe u kojima smo se prepoznali. A prepoznali smo se u onome što je u nekom momentu bila jedina moguća realnost za život i što ćemo iz horoskopa na dalje živeti, često potpuno ignorišući principe ostalih planeta, aspekata i pozicija.

I to sve tako jedan dobar deo života. Tek vremenom menjajući okolnosti, uslove koji definišu šta je moguće ili nije, promenom okruženja, mi možda promenimo svoj život i pokrenemo točkove nove dinamike koja bi nas dalje vodila na drugu stranu. No da bi uleteli iz jednog astrološkog fenomena u drugi, i taj drugi ima uslov kao ultimatum, koji kaže – može (ili ‘biće’) ali samo AKO….
Pa onda opet, da li smo mi ispunili uslov za to AKO?

Tumačenje horoskopa zapravo je detekcija i neprekidno odmeravanje datih snaga.

Poslednje objavljeno na Youtube kanalu:

Astrološka pisma

Kosmički karavan

AstroRemix - radio emisija posvećena astrologiji

O astrologiji