GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2015. GODINU – PROGRESS, NOT PERFECTION!

Nove godine imaju svoju predistoriju u ritualima kojima je čovek sklon od svog postanka pa na dalje. Kako da znamo da se nešto završilo ili da nešto novo počinje, ako mu ne damo i neku simboliku u prigodnim radnjama kao što su priprema ruske salate, kupovina poklona i kićenje jelke? Magija je prema Frejzeru i Elijade baš tako i nastala. Kao potreba da se čovek zaštiti od viših sila, a kasnije kad se izveštio u tome da poveže um i ruke (misli i delovanje) i kao potreba da istim silama ovlada.

Detaljnije