Astrološka svedočanstva

Astrološka karta koju je radio Johan Kepler

kepler

Horoskop koji je Johan Kepler uradio za Albrehta W. E. von Valenštajna, generala u vojsci Ferdinanda II u Tridesetogodišnjem ratu.

Takodje i ova slika:

prikaz horoskopa koji je ručno radio Kepler za Austrijanca, Hans Hannibal Huetter von Huetterhofen, rodjenog 10. septembra 1586. u 17h

Related Posts