Astrološka svedočanstva

Aleksandar Veliki i astrolozi

Dokument na kome je prikazan detalj gde Aleksandar Veliki konsultuje astrologe zbog pomračenja Sunca nakon bitke na Arbeli (Quintus Curtius Rufus, Historia Alexandri Magni) Prvi, ovu sliku poseduje Philippe de Cluys (the Hospitaller Knight, master of Vienna) od 1468-1475. godine

Copyright © The British Library

Related Posts