Astrološka svedočanstva

The Garden of the Chinese Zodiac, Kowloon Walled City Park, Hong Kong

zodiac

credits: © My Soul Insurance 2004

Ne tako davno (1975.) renovirana je i ponovo uredjena Kineska porodična bašta plodnosti (Chinese garden family of Abundance) u Hong Kongu. Medjutim, originalni naziv ove bašte bio je Zodiac and Pomegrante Garden. U njoj se nalazi dvanaest skulptura koje prikazuju životinje iz Kineskog horoskopa, kao i sunčev kalendar, kameni mostovi i mnogo drugih detalja koji simbolišu plodnost, napredak i dug život.

Related Posts