Astrološka svedočanstva

Astrološki simboli u opatiji Saint-Michel, Francuska

mural-of-the-apostoles

credits: © Flickr

Mural Svetog Petra (nalazi se u samom centru, sa ključevima) i apostola, u opatiji  Saint-Michel, Francuska.
(iznad njihovih glava nalaze se prikazi astroloških znakova)

Related Posts