Astrološka svedočanstva

„The Astrologicall Judgement of the Starres“

judgement-of-the-stars

credits: © Stephen Glendenning

„The Astrologicall Judgement of the Starres“ je knjiga iz 16. veka (1594) koju je napisao Klaudije Dariot – čuvenog francuskog mistika, poštovaoca Paracelzusove tradicije, koji je praktikovao astrologiju kao i druge divinacijske metode.

Related Posts