Astrologija i astronomija na banknotama

Verujem da ima još dosta novčanica koje su u nekom periodu bile astro-ozvezdane ili sa likom nekog poznatog astronoma… ovo je samo jedan deo, tek da izvučem iz svetske prašnjave arhive na videlo… ako kliknete na slike, otvoriće vam se u boljoj rezoluciji.

prednja strana: Galileo Galilej

zadnja strana: prikaz sazveždja

Aleksandar Veliki i astrolozi

Dokument na kome je prikazan detalj gde Aleksandar Veliki konsultuje astrologe zbog pomračenja Sunca nakon bitke na Arbeli (Quintus Curtius Rufus, Historia Alexandri Magni) Prvi, ovu sliku poseduje Philippe de Cluys (the Hospitaller Knight, master of Vienna) od 1468-1475. godine Copyright © The British Library