o astrologiji

Evolucija astrologije

„Što je veća moralna i mentalna snaga ličnosti, to je jači njen otpor prema sudbini. Snažna volja neće odigrati partiju astroloških tranzita drugačije nego da iz njih izvuče saznanje kuda duvaju povoljni vetrovi. Ali, ako je čovek slab, neznalica, neiskusan, nošen je kao slamka u vihoru ka srećnim ili negativnim uticajima.“ (Žan Detje)

Pre samo par decenija, kada je život naizgled bio izvesniji jer je postojala garancija da ćete nakon sticanja adekvatnog obrazovanja dobiti posao pa dalje na njemu ostati do penzije ne menjajući ga, i kada je slobodna volja vešto potiskivana na uštrb normi koje su postavljali sistem, društvo, politika, što se odražavalo i na privatan život najbolje oslikan u tabuisanom pogledu na razvedene ili samce, posao astrologa bio je da još samo odredi vreme kada će se šta desiti. Sve je bilo izvesnije jer je sve zahtevalo samo jedno: život bez noviteta i promena, i ispunjenje forme. Forme braka, forme zanimanja, forme ponašanja koja se morala uklopiti u vladajući sistem. Mesta za inovaciju, ekstreme, za bilo šta različito nije bilo. Individualnost nije bila poželjna, a pojedinci koji su bili drugačiji, za astrologe su bili tek jedan u hiljadu slučajeva. Međutim, već tada kroz pukotine čvrste strukture forme provlači se duh religije, mistike, spiritualnosti, alternativnih veština, novih duhovnih nauka, a naročito popularne psihologije, jer je upravo druga polovina 20. veka odlučujuća za početak buđenja čovečanstva. Probijajući malo po malo pređašnje granice, čovek je postepeno otkrivao svoje slobode. Slobode koje su dalje imale ambiciju da budu javno priznate, i ta borba traje i dan danas. Otkrivši svoju različitost, autentičnost, neponovljivost u svemiru i u vremenu, čovek je počeo intenzivno da traga za svojim izvorom, pitajući se „Ko sam ja“.

Taj momenat biće presudan za progresiju astrološke misli, pa uporedo kako je evoluirao čovek, evoluirala je i astrologija. Na astrolozima je bio sve teži zadatak. Utvrditi različitosti, specifičnosti, posebnosti, otkriti tajnu svakog čoveka ponaosob, a teorija o strogo determinisanoj sudbini u kojoj se sve dešava po unapred utvrđenom ’predskazanju’ pala je u vodu. Svest je spoznala nešto novo, istinitije, da sloboda svoju najveću snagu nalazi u volji. Volji kojom čovek pokreće život, menja ga, ruši, stvara iznova. Volja kojom biramo svoju sudbinu, i to ne jednom, već svakim danom iznova imamo priliku da je menjamo, usmeravamo, prizivamo.

ŠTA KLIJENTI DANAS MOGU DA OČEKUJU OD ASTROLOŠKIH KONSULTACIJA?

Ovde se ne bih zadržavala na onima koji na žalost, i danas vešto izbegavaju put ka sebi i otkrivanju svoje posebnosti, tražeći put predskazanja i veru u mistične fenomene na koje će prebaciti svu krivicu za ono što ne prihvataju. Moto ovih ljudi je da je ’sudbina kriva za sve i da se od sudbine ne može pobeći’. Tražeći senzacionalizam, oni od astroloških konsultacija i dalje očekuju odgovore na dva pitanja: ’kad?’ i ’šta?’ Ostavši duboko u zidinama nekadašnje forme, dolaze u raskorak sa duhom vremena u kome žive, što za posledicu najčešće ima kivnost, averziju spram promena, noviteta i ljudi koji su drugačiji od njih samih.

Srećom, sve je veći broj onih koji napuštaju stare šablone i čija se percepcija poimanja i doživljavanja sveta uzdiže na jedan viši nivo. Pa kontempliraju, psihologiciraju insistirajući na motivima i uzrocima za neka svoja ponašanja, stavove i htenja, kako bi ih sve povezali u smislenu celinu i dobili jasan kolaž svoje ličnosti. Stvoreni smo iz mnoštva kontradiktornosti, sami smo za sebe dovoljno komplikovani, što je u horoskopu uvek prikazano kroz aspekte i različite prirode planeta. Pa zato danas, kada dođe kod astrologa, čovek u stvari dolazi po doobjašnjenje, njega zanimaju snage koje ga nose kroz život, sa čime se sve treba konfrontirati, šta sve prihvatiti, u čemu opustiti, kako se pripitomiti, gde i čega osloboditi. On ima ideju, ali pita ’kako’. Zna ’šta’ ali pita ’zašto’. Ili mu nedostaje snaga, podsticaj, vizija, malo svetla da obasja put na kome on zna, da nastavlja sam. Takvi klijenti ne traže instant rešenja već buđenje i pokretanje na akciju, a da li će ta akcija biti samo iniciranje potrebe za promenom svesti ili nekih životnih okolnosti koje tek treba da se razviju i ohrabre  vremenom ili konkretna realizacija do svršenog čina, najviše  zavisi od svesti i spremnosti samog klijenta u trenutku kada dolazi na konsultacije. Zato na pitanje ’kada?’ odgovor je uvek – ’onda kada budeš spreman!’ Upravo u tome leži smisao toga što planete imaju svoje cikluse, i ako ne iskoristimo Saturnov tranzit danas za suočavanje sa problemom koji nije nastao sada, već postoji dugo, ako ga ne prihvatimo, ne ispitamo, ne ogulimo do srži, on će nas sačekati ponovo za tri, sedam, petnaest  godina sa istom pričom, a momenat realizacije događaja se odlaže jer nismo bili spremni. Dobri aspekti Venere neće nam nužno doneti ljubav i radost ako ne idemo ka ljubavi, ako nas i dalje nesigurnost i sujeta čine nepristupačnima za druge. A to, kada će osoba spoznati određeni „problem“ a zapravo „potrebu“,  i da li će ga spoznati, to određuje sama osoba. Na astrologu je da objasni procese i probleme koji se dešavaju u tom vremenu, njihov uticaj na karakter, život, neretko kroz događaje koji se tada mogu jasno prognozirati ali koji su samo okidači za aktiviranje svesti koja bi tek dalje stvorila uslove za kreiranje autentične sudbine.
Sensa 30 Evolucija astrologije, piše Sanja Perić-1I zato je za svakog astrologa pre svega najvažnije da uzimajući u obzir okolnosti, a koje će sagledati pričom o karakteru i potrebama neke osobe, definiše realnu sliku o klijentu. Biti realan u proceni ovde bi značilo, sagledati celokupnu kartu a ne samo njene pojedine aspekte i planetarne pozicije, videti ko je ta osoba, kakav je njen duh, eros, emotivnost, borbenost, intelekt, a onda to uporediti sa time ko je ona sad u ovom trenutku (o čemu astrolog saznaje jedino kroz razgovor sa klijentom)

Na koji će se način horoskop objaviti (u životu) zavisi još:

–          Od genetike, oslikane u snazi planeta u vidu određenih sposobnosti i slabosti. Tu treba imati u vidu da svaki aspekt ili položaj planete u znaku podrazumeva ujedno i mutaciju u tom genetskom lancu

–          Od društveno-geografske sredine u kojoj osoba živi sa svim socijalnim, psihološkim i ostalim uticajima koji utiču na formiranje njene ličnosti

No sasvim sigurno astrolog može na već konkretnu situaciju dati svoje mišljenje, savet i  viziju šta će se dalje dešavati ako ste sada počeli da se bavite berzom ili nekretninama, ako ste se upleli u vezu sa strancem ili političarem, ako ste postali slavni, ostali sami, i td… jer budućnost nikada nije nelogična, ona je satkana u prepoznavanju naših potreba koje će se u njoj jasno pred nas objaviti u vidu ljudi, događaja, situacija, odnosa. Svesni toga ili ne, u sve ono što nam se dešava danas mi smo ulagali ogromnu energiju u prošlosti, pa astrologija, poput specijalnog instrumenta, pruža nam mogućnost da jednu stvar sada vidimo iz različitih uglova istovremeno. Da uđemo u hodnike vremena i otkrijemo prošlost i uzroke koji su doveli do situacije u kojoj smo, ali istovremeno da vidimo budućnost i ambicije i nastojanja situacije u kojoj se ovog časa nalazimo.

Related Posts