Lilit po znacima

Šta nam donosi Lilit u Škorpionu?

 

Lilit je 18. jula zagazila u Škorpiona. Vratila se u svoj dom, svoju mračnu pećinu gde je čeka kastrirani Samuel i pomoćnik Slepi Zmaj, zahvaljujući kom, njih dvoje imaju stotine demončića dnevno….
Obzirom da je Škorpion znak njene dominacije, verujem da će narednih osam meseci – koliko inače provede u jednom znaku, ostaviti traga, i da ova pustinjska boginja neće dozvoliti a da bar sada za nju niko ne čuje!

Kada je ušla u Vagu pre 8 meseci, pisala sam da će brakovi biti u krizi, jer pojavljuje se sada ona, slobodna i ničija, koja izaziva i nameće potrebu, muškarce opčinjava svojim seksualnim moćima, neodoljivim koliko opasnim, a ženama donosi dvostruko dejstvo – slobodnim da postanu ljubavnice oženjenih, a udatim da osete onu istu gorčinu i bes kakvu je Lilit sama osetila onog dana kada je bila prognana.

Osvrnite se oko sebe… ja već jesan, i zaista, necverovatne su statstike koliko sam takvih horoskopskih slučajeva imala u poslednjih eto, osam meseci.

A sada, šta dalje?

Kada se bilo koja planeta nadje u svom znaku kojim vlada, kažemo da ona tu zapravo najlakše realizuje svoju ambiciju. Ako Jupiter ima ambiciju da putuje i saznaje, najlakše će to ostvariti kada je u Strelcu, ako Venera ima ambiciju da bude lepa, najmanje truda će joj trebati ako je u Vagi, a Marsu najlakše da zauzme stav i pokaže inicjativu kada je u Ovnu. Za Lilit, boravak u Škorpionu naglašava da će joj sada najlakše biti da sprovede u delo svoju jedinu ambiciju, a to je OSVETA.

Psihološki, svaki čovek ima u nesvesnom desetina nerazrešenih poslova sa drugima, nezavršenih krugova, ima stotine situacija kada je bio odbačen, ponižen, kada nije mogao da „nadje za sebe mesto“ i bio nepoželjan.
Sve se to sada sumira, i sve to sada lakše pretvara u nagon da kroz dalja dela i prilike koje nam se budu nudile, bilo ličnim uspehom ili tuđom patnjom proslavi svoj trijumf. Čovek se samo iskonski boji zla, jer zlo je mračno i za njega koji je usmeren ka životu velika misterija, gotovo koliko i smrt. Probuditi iskonsko zlo, zato je za ljude retkost gotovo i onda kada ga jasno poseduju.

Čovek kome su neprijatelji srušili ugled reći će „Ničija nije gorela do zore…“ nadajući se neuspehu svojih neprijatelja, a ostaveljna žena, reći će „Ma neka ostane sam, i neka pati zamnom čitavog života…“ No ni jedno od njih, neće zaista dozvoliti akciju i posvetiti se životom smišljanju pakosti kako bi drugima zagorčali život i doveli u situaciju sličnu onoj u kojoj su sami bili.
Jer i kada čini zlo, čovek ga obično nesvesno čini, druga strana se oseti ugroženo i ogorčeno, besno i odbačeno, a da prva takav rezultat nije ni naslutila. Direktor kada da otkaz što u psihološkom prevodu znači „Tebi ovde nema mesta“, on nema ambiciju da nanese zlo, iako druga strana to može da doživi upravo tako.

Dugo sam istraživala Lilit, i trudila se da joj otkrijem neki opozit, pozitivnu stranu. Mejdutim, Lilit je sama za sebe jedinstvena, i iako se danas u mnogim astrološkim literaturima pominje da je ona prototip današnje žene – ssamostalne i svoje, znate šta… ja iako sam isto to pisala nekada, danas, posle stotinu pročitanog na tu temu, ali u poslednje vreme koncentrišući se više na istorijske i psihološke tekstove nego na astrološke koji uvek deluju malo i sigestivno, povlačim svo napisano, jer Lilit ima ambiciju samo da bude zla, da transformacijom i neprepoznatljivošću zla, koga i samaq nekad na početku nije svesna, osveti se nekim činom i dokaže svoju superiornost.

Ona se može pojaviti kao opozit svetloj, dobroj strani ličnosti, ali sama po sebi ona je jedinstven entitet, nedeljiva, i zato ona može biti samo zla i nikakva drugačija.

U ovo sam se najviše uverila nakon brojnih psiholoških pogleda i interpretacija, ali ne popularnih koje joj, kako rekoh, pripisuju više taj status „heroine“ 21. veka, već one koji zadiru mnogo dublje u iskonske potrebe i nagone, u celu jednu anamnezu njenih motiva i situacija u koje dolazi.

Zanimljivo je, da primordijalno Lilit nema ljubomoru u sebi. Šta je još zanimljivije? Adam je po mitu, kasnije dok je bio sa Evom odlazio Lilit, i otuda po mitu, Lilit i nastavlja da ga posećuje, zapravo sve muškarce tokom noći dok pored njih u krevetu spava Eva – njihova venčana supruga. No, Adam Lilit nikada nije prevario. Ona je ta koja muškarca opčini tamo gde je najtananiji, a to je seks, priuštavajući mu priliku da svoje erotske i seksualne fantazije koje sa svojom ženom nema – uspešno zadovolji, ali gde ujedno, počinje da biva zavisan od istih, doživljava ih kao neponovljivo iskustvo, gde ona, „božanska kurva“ (ili, bogom dana kurva), zbog muške neodoljive privlačnosti stalnog doživljaja novog i drugačijeg (u odnosu na iskustvo koje imaju sa svojim ženama) dovodi do toga da u njima preovladaju nagoni koji ne dozvoljavaju razumnu odbranu od izazova Lilit koja ide u susret njihovim željama i upravo tako u njemu uništava sposobnost za racionalni uvid, i svodi ga na žrtvu svoju ili roba svojih najprimitivnijih nagona, a zapravo, objekat, oruđe za dokaz sopstvene superiornosti i apsolutne potrebnosti, neophodnosti – koja tada u naletu muške požude jednaka je nagonima koji se tiču života i smrti, poput gladi ili žeđi.

I to je cela njena osveta. Da dovede muškarca do te opčinjenosti gde on prihvata sve, gde on pristaje (za razliku od Adama) da ona bude gore a on dole, gde on poput žene predaje se da ona sa njim radi šta hoće. Kada se Lilit zadovolji, ona ga odbacuje. Bez savesti. Bez sažaljenja. I ostavlja ga da vene pored svoje „čovečice“, Eve, i u tom aspektu je skrivena njena druga pobeda – pobeda nad Evom, kojoj je zauvek uzela muškarca, koji sada, i kada ne bude više sa njom, imaće sećanje na nju i doživljeno čime Evu nikada neće poželeti na takav način, i zbog čega se Eva mora pre ili kasnije osetiti seksualno nepotrebnom. Lilit primordijalno nije ljubomorna. Nju Adam nije varao. Ona nije imala suparnice. Ona ih stiče tek kasnije, kao posledicu svog hira, i pobune. I ona je tolio u svom besu superiorna da ona prema Evi oseća gnušanje zbog slabosti i poslušnosti, neravnopravnosti, al ne i ljubomoru jer je uopšte ne može videti kao sebi ravnu i u tom smislu nekog ko je vredan njene ljubomore. Ona je samo ljubomorna na Adama što mu je dobro, a Evu indirektno mrzi jer mu pomaže da svoj status autoriteta i „glavnog“, nadredjenog uspešno zadrži. Zato Lilitovi tranziti često donesu kakav rivalski odnos sa muškarcem, koji izvor ima u sukobu dve slobodne volje, bilo da je sukob majke i sina, muža i žena, ljubavnika, i bilo koji drugi oblik odnosa. A pobeda je direktno vezana za seksualnost. Neće se Lilit radovati i likovati ako njen protivnik ostane bez novca, već samo ako ostane bez seksualne moći, ako čuje da mu nije dobro, da se od sjajnog ljubavnika (kakav je bio dok je bio sa njom) završio u kakvom olinjalom frigidnom braku. A što baš seks? Zato što poraz na seksualnom planu najteže pogadja podjednako i muškarce i žene, što uvek ostavi dubok trag na kompletnu ličnost.

Lilit zna da je muškarac sa kojim je neće prevariti. Ona ni u jednoj drugoj ne vidi sebi ravnu suparnicu, sem u onoj koja je isto Lilit, sama, svoja, slobodna, zavodnica… A i tada se javlja čudna potreba, da se ujedini sa takvom ženom, da joj pridje i da zajednički satru muškarca. Lilit je u vezama prinuđena da prikaže ljubav, koja je najuzvišenija emocija, a koju zapravo ona nema, i zato je karakteriše i nevidjena moć transformacije i pretvaranjam koje traje sve dok druga strana ne pokaže da je popustila, da se vezala, da je slaba i potčinjena, u zamci… tada Lilit pokazuje svoje pravo lice.Kod žena Lilit skrnavi principe kao što su vernost i porodica, ali posledice toga, zavaraćemo se ako tražimo u 21. veku i isticanju individualnosti. Već je pre sve to posledica jakog upliva Lilit, čemu su doprineli otudjenost, nepoverenje, i konzervativno forsiranje nenagonskog ponašanja. Jer gde je stida nema Lilit. Gde enma prljavog, nagonskog seksa, nema Lilit, a čovek je nagonsko biće. Iz te otupelosti nagona, kao anomalija sledi bunt individualnosti koji će u vremenu koje dolazi ljudi istaći umesto opravdanja za svoju perverziju.

I tako će Lilit uvek delovati u horoskopu muškarca, dakle, donosi mu takvo iskustvo, dok kod žena Lilit donosi nov lik u ogledalu, koje je bilo njeno tajno oruđe. Lilit je sa sobom na obale Crvenog mora ponela ogledalo. I preko ogledala je u ženama budila taj mračan aspekt, bilo da su one stojeći pred ogledalom najednom u liku preko puta videle očajnu i nesrećnu, nevoljenu ženu, bilo onu koja je sa grehom rođena da bude zavodnica i „božanska grešnica“ pa i da je 15 godina u braku.

Zanimljivo je gledište Dr. Stevana Petrovića, koga sam imala priliku i čast i lično da upoznam i još od tada jako poštujem njegov rad.. u pogledu aspekta Lilit kao majke, on kaže:

„Kako je zaodevena u ženski oblikovano fizičko telo“ ona vrlo često postaje za svoju sredinu u kojoj živi – naoko obična žena, biološka majka muškog ili ženskog deteta. Međutim, lišena prirodnog roditeljskog nagona, a kao nosilac zla, ona ne poznaje pravu ljubav prema detetu, već vrlo rano ulazi u rivalski odnos prema njemu, ili preko deteta – posredno, prema njegovom muškom roditelju, njegovom ocu.

Kada je u pitanju muško dete, vezujući ga za sebe, ona ga zapravo kastrira za sve druge žene. Taj incestuozni odnos ređe se odigrava u očiglednoj formi a mnogo češće nesvesno i na simboličnom nivou. Lilit je za svoga sina ono što je Jokasta za Edipa. Sin Lilit – majke, je svesno, podsvesno ili nesvesno zaljubljen u svoju majku, on nije u stanju da pruži emocionalnu podršku drugoj ženi ili to ispoljava impotencijom u odnosima sa drugim ženama ili, u najgoroj varijanti, nesvesno negirajući incestnu žudnju za majkom, ostaje fiksiran na stupnju adolescenta i postaje puer aeternus, infantilni odrasli, koji se neretko okreće istom polu i postaje homoseksualac. Oni retki, koji su svesni podvojenosti svoje duše mogu lako da iskliznu u manifestnu psihozu ili shvativši da su žrtve svojih majki, mogu se pretvoriti u egzekutore krivca za svoje patnje, bilo da ubiju majku koja je krivac, ili postanu serijske ubice žena – sličnih svojim majkama. I u dramatičnom finalu, nakon ubistva krivaca kao uzročnika svih zala koja su ih snašla kao muškarca, mogu konačno dići i ruku na sebe.“

A motivi svega tog? Motivi su u odrastanju i u psihologiji. Od koga smo to bili kastrirani, zbog čega ćemo u nekom novom slučaju želeti da na isti način, kastriranjem drugog, ili braka, ili majčinstva, označimo svoju pobedu. Jer Lilit se jako retko sveti onome ko ju je povredio.

Dr Stevan Petrović zbgo svega tog misli da: „Lilit-žena, Lilit-majka, Lilit-zavodnica je u tolikoj meri prisutna u svakodnevnom životu i psihopatologiji, da je već u tolikoj meri postala realnost, pa zaslužuje da u stručnoj literaturi dobije posebnu dijagnostičku jedinicu, kakvu su recimo dobili, Edipov kompleks, kompleks Don Žuana, Kainov kompleks i dr.“

Sve situacije, osobine gore iznete mogu se očekivati u narednih osam meseci kada će Lilit biti u Škorpionu. Usmaljenost, nezadovoljenje seksualnih potreba, olako prepuštanje izazovima, negiranje principa porodice, majčinstva opasnosti su koje se nadvijaju.

Seks će sasvim sigurno zauzeti svoj tron i biti okidač za mnoge avanture i raskide u onim vezama gde želje nema i gde se želja polako pretvorila u frustraciju. Mladi treba da budu pažljivi i da biraju svoej seksualne partnere, pogotovo oni koji ova iskustva do sada nisu imali, jer Lilit u Škorpionu nekada donosi silovanja i loša iskustva, neprijatna i ponižavajuća, posle kojih ostaje samo osećaj gorčine.

Ukoliko budete ostavljeni – taj poraz će vam sada dok je Lilit u svom znaku teško pasti, jer biti ostavljen sada povlači za sobom lavinu svih situacija na oko zaboravljenih, ali u kojima smo se osećali upravo tako, izdano, prevarenih nadanja, odbačeno… Bitno je zadržati zdrav razum i ne žudeti za osvetom.

Related Posts