Ljubav je ljubav prema sudbini (Goran Milekić)

Tajni razlog i smisao prihvatanja života kao najveće mudrosti u kom čovek u patnji mora raskrinkati sve zablude o sebi, u stvari je samilost da prihvatimo sve to što je malo jadno i bedno u nama i u osobi sa kojom zaista možemo u vremenu živeti. Prihvatanje je poklon ljubavi. Prihvatanje poklanja ljubav. Samo ljubav prema vlastitoj sudbini i činjenicama da vlastitu sudbinu, ma kako bolna ona bila ne bismo menjali ni za koju drugu radnju ljubav da zauvek volimo osobu sa manama i vrlinama poput nas. Ljubav je drugo ime za čovekovu sudbinu. Ljubav je ljubav prema sudbini..

Detaljnije